Baltic Olympiad in Informatics 2018 - day 1

Start

2018-04-27 23:00 AKDT

Baltic Olympiad in Informatics 2018 - day 1

End

2018-04-28 04:00 AKDT
The end is near!
Contest is over.
Not yet started.
Contest is starting in -874 days 6:56:24

Time elapsed

5:00:00

Time remaining

0:00:00

Problem C
Worm Worries

Du leter etter en posisjon i jorden hvor du kan plassere kjæle-marken din, Maximus. Du avgrenser søket ditt til en boks-formet region med dimensioner $N \times M \times K$ centimeter som du har delt opp i ett tre-dimensionalt koordinatsystem av kubikk-centimeter store blokker, hvor vi skriver koordinatene til en slik celle $(x,y,z)$ ($1 \le x \le N$, $1 \le y \le M$, $1 \le z \le K$). Hver celle $(x,y,z)$ har en viss fuktighet $H[x,y,z]$ som er et heltall i intervallet $1 \dots 10^9$. Du kan måle fuktigheten til celler ved hjelp av en spesiell sensor.

Maximus elsker fuktige områder, så du må plassere ham i en celle som er minst like fuktig som alle nabo-cellene, ellers vil han gå vekk og du vil neppe finne ham igjen. Med andre ord må du plassere Maximus i et lokalt maximum. Mer presist trenger du å finne en celle $(x,y,z)$ hvor

\[ H[x,y,z] \ge \max (H[x+1,y,z], H[x-1,y,z], H[x,y+1,z], H[x,y-1,z], H[x,y,z+1], H[x,y,z-1]), \]

Her tolker vi en verdi til å være 0 om punktet man spør om fuktigheten til ligger utenfor boksen (fordi Maximus absolutt vil holde seg inni boksen).

Antallet celler kan være veldig stort, så du ønsker ikke å måle fuktigheten i alle cellene. Derfor kan du i denne oppgaven interagere med graderen (English: “the grader”) og spørre om fuktigheten i ett gitt punkt. Når du har funnet en passende posisjon for Maximus, gi den posisjonen til graderen.

Interactivity

Den første linjen i inputtet inneholder fire positive heltall: $N$, $M$, $K$ og $Q$ hvor $N$, $M$ og $K$ er dimensionene til boksen og $Q$ er det største antallet målinger du kan gjøre.

Etter dette kan du skrive maks $Q$ linjer på formen “? x y z” til standard output. Dette spør om verdien til fuktigheten i punktet $(x,y,z)$. For hver slik linje vil graderen svare med en enkelt linje med heltallet $H[x,y,z]$ som kan leses fra standard input av ditt program.

Etter alle disse linjene må programmet ditt skrive ut nøyaktig en linje på formen “! x y z” og terminere. Med dette påstås det at punktet $(x,y,z)$ er en passende posisjon for Maximus. Dommeren gir ingen respons til dette.

Alle verdier av $x,y,z$ må oppfylle ulikhetene $1 \le x \le N$, $1 \le y \le M$, $1 \le z \le K$. Om ikke, eller om en linje har et ugyldig format eller om du spør om mer enn $Q$ verdier vil graderen svare med -1 og avslutte. Hvis dette skjer skal ditt program også avslutte. Om det fortsette, kan det få en tilbakemelding på formen “Runtime Error” eller “Time Limit Exceeded”.

Du forsikre deg om å flushe (engelsk: flush) standard output før du leser graderens respons. Ellers vil ditt program få tilbakemeldingen “Time Limit Exceeded”. Dette virker som følger i språkene som støttes:

 • Java: System.out.println() flusher automatisk.

 • Python: print() flusher automatisk.

 • C++: cout << endl; flusher, og legger til en newline/ny linje. Hvis du benytter printf, fflush(stdout).

 • Pascal: Flush(Output).

For å hjelpe til med denne interageringen tilbyr vi en kode-snutt som du kan kopiere inn i programmet ditt. En link til denne kode-snutten for alle støttede språk (C++, Pascal, Java, Python) kan finnes i sidebaren på Kattis problem-siden. Denne kode-snutten benytter også raske input/output rutiner, som kan være nyttig for Python og Java (kun relevant for de to siste test-gruppene).

Graderen vil være ikke-adaptiv i den forstand at hver test-case har en fikset mengde fuktighetsverdier. Disse avhenger ikke av hvilke målinger programmet utfører.

Constraints

Your solution will be tested on a set of test groups, each worth a number of points. Each test group contains a set of test cases. To get the points for a test group you need to solve all test cases in the test group. Your final score will be the maximum score of a single submission.

Group

Points

Limits

1

10

$M = K = 1$, $N = 1\, 000\, 000$, $Q = 10\, 000$

2

22

$M = K = 1$, $N = 1\, 000\, 000$, $Q = 35$

3

12

$K = 1$, $N = M = 200$, $Q = 4\, 000$

4

19

$K = 1$, $N = M = 1\, 000$, $Q = 3\, 500$

5

14

$N = M = K = 100$, $Q = 100\, 000$

6

23

$N = M = K = 500$, $Q = 150\, 000$

Sample dialogue

I Kattis finnes det ett eksempel test case. I dette eksempelet har boksen dimensjoner $3\times 1\times 1$ og fuktigheten i de tre cellene er {10, 14, 13}

Under er en eksempel-dialog, hvor linjene som starter med “JUDGE” er output av Kattis (altså i praksis input til ditt program), og linjene som starter med YOU er ditt program sitt output.

Siden $14$ jo er større eller lik naboenes verdier ($10$ og $13$) er posisjonen $(2,1,1)$ en passelig posisjon for Maximus og siden du brukte tre forespørspørsler som faktisk er det maksimale antallet tillatt i dette eksempelet ($Q = 3$) vil denne dialogen gi “Accepted” på eksempel test caset.

JUDGE:  3 1 1 3
YOU:   ? 3 1 1
JUDGE:  13
YOU:   ? 2 1 1
JUDGE:  14
YOU:   ? 1 1 1
JUDGE:  10
YOU:   ! 2 1 1